Home

Stichting Romario werkt vanuit een christelijke visie en wil iets betekenen voor minder bedeelde mensen in Suriname. Dit doen wij door vanuit naastenliefde waarde toe te voegen aan menselijke levens. De activiteiten van onze Stichting zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen als zij daar zelf niet toe in staat zijn, met name voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Mirjam van Herwijnen werkt in Suriname voor Stichting Romario. Zij zet zich in om waarde toe te voegen aan de levens van mensen in Suriname, met name gericht op mensen met een beperking en het ondersteunen van hun verzorgers. Kijk op geef.nl voor de mensen die zij ondersteunt en u kunt samen met haar een verschil voor deze mensen door direct een donatie te doen voor een van deze mensen.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van ons werk in Suriname en like onze facebookpagina.

Steun aan mensen met een beperking in Suriname! Maak uw gift over:
-voor de projecten: NL93 RABO 0150 4474 18 t.n.v. Stichting Romario
-ondersteuning missie Mirjam: NL19 INGB 0005987197 t.n.v. Stichting Maritime Mission to Serve o.v.v missie Suriname
Beide stichtingen hebben de ANBI-status.