Home

Stichting Romario biedt thuisbegeleiding aan mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking in Suriname.

Mirjam van Herwijnen werkt in Suriname voor Stichting Romario om deze thuisbegeleiding aan te bieden en verder te ontwikkelen. Kijk op geef.nl voor de mensen die Stichting Romario ondersteunt.

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en like onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van ons werk in Suriname.

Samen maken wij een verschil voor mensen met een beperking in Suriname! Maak uw gift over:
-voor de projecten: NL93 RABO 0150 4474 18 t.n.v. Stichting Romario
-ondersteuning missie Mirjam: NL19 INGB 0005987197 t.n.v. Stichting Maritime Mission to Serve o.v.v missie Suriname
Beide stichtingen hebben de ANBI-status.