(+31) 657997784 contact@stichtingromario.nl

STICHTING ROMARIO

 STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

 Actie 2023   Giving tuesday

 

Geef 10 voor 10!

28 November is het Giving Tuesday ook wij doen mee met deze dag om ‘goed’ te doen. En wij doen niet zomaar mee, we bestaan namelijk al 10 jaar en daarom de actie: Geef 10 voor 10!

Wat begon als een eenmans initiatief van Mirjam van Herwijnen die Suriname een warm hart toedroeg, is geresulteerd in een volwaardige thuisbegeleidings organisatie in Suriname. Met een aantal medewerkers, waaronder een psycholoog. Om te zorgen dat zij haar werk goed kan uitvoeren zijn er verschillende testen nodig. Stichting OpoDoro heeft al een paar testen in bezit en wil nu graag ook gebruik kunnen maken van de Raven´s 2 progressive matrices. Deze test maakt alleen gebruik van non verbale intelligentie. Waardoor kinderen niet gehinderd worden door bijv. minder kennis van de Nederlandse taal. Daarnaast kan de test in 1 dagdeel worden afgenomen waardoor kinderen minder belemmerd worden door vervoersproblemen. Helpt u mee met het aanschaffen van de Raven´s 2 progressive matrices? Geef 10 voor onze 10 jaar en de test kan snel aangeschaft worden!

De actie loopt een half jaar, dus tot 28 mei 2024. U mag al eerder sponsoren maar in het bijzonder op 28 november hopen we deze oproep onder de aandacht te brengen. 

 

  

Actie 2022   

Giving tuesday

 

Met deze actie is voor OpoDoro thuisbegeleiding €240 opgehaald,  zodat er meer gereisd kan worden naar het binnenland. Zodat er ook daar thuisbegeleiding geboden kan worden. 

Deze actie krijgt een vervolg. De noodzaak van thuisbegeleiding wordt steeds dringender gevoeld. Met name in het binnenland. Daarom gaan we stichting OpoDoro steunen in hun wens om de thuisbegeleiding uit te breiden. 

 

Actie 2022

Train the hometrainer!

De opbrengst van deze actie is bestemd voor de bekostiging van de opleiding van lokale medewerkers tot thuisbegeleider. Zij hebben een vooropleiding in Sociaal Werk en zullen een training on the job krijgen, een opleidingstraject van een jaar binnen Opo Doro Thuisbegeleiding.  Dit project wordt mede gesponsord door Wilde Ganzen. Stichting Romario zal een deel van de kosten dragen en Wilde Ganzen het andere deel. Voor elke euro die Stichting Romario ontvangt voor dit project zal Wilde Ganzen 50% extra doneren. Uw euro is zo dus eigenlijk 1,50 euro waard! Klik hier voor meer informatie.

10-2022  Actie afgerond,

het benodigde bedrag is binnen! Bedankt!