STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING  AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

Bestuur van Stichting Romario

Het bestuur van Romario heeft vier leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris en een lid. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk. Het bestuur vergadert maandelijks.

Hieronder stellen de bestuursleden zich voor: 

Voorzitter: Ane de Vos

Mijn naam is Ane de Vos en woon in Nijkerk. Bijna mijn gehele werkzame leven werk ik al bij ontwikkelingsorganisaties en heb ook zelf in een aantal landen gewoond en gewerkt; vanuit mijn huidige werk bezoek ik regelmatig projecten in diverse landen. Ik heb in al die jaren geleerd dat mensen met een beperking het extra moeilijk hebben in landen die een crisis doormaken of waar veel armoede is: deze mensen staan bijna altijd achteraan in de rij of worden totaal ‘vergeten’ En dat voelt onrechtvaardig, niet eerlijk. Dan volgt er een Bijbelse oproep om om te zien naar onze naaste.

Wat mij heel erg aanspreekt in Stichting Romario is de visie dat niet wij – de Nederlanders– het voor de Surinamers zouden moeten oplossen, maar dat de Surinaamse bevolking met een Surinaamse stichting en ingebed in de Surinaamse maatschappij dit werk moeten gaan dragen: het gaat niet om ons, maar om lokale, duurzame oplossingen. Daar geef ik als voorzitter graag een bijdrage aan.

Secretaris: Jenneke Frens

Hoewel ik pas sinds 2020 bij Stichting Romario betrokken ben dateert mijn betrokkenheid bij Suriname van een eerder tijdstip. In 2012 ben ik voor mijn eindstage naar Suriname geweest. Ik werd geraakt door de manier waarop mensen het leven accepteren zoals het komt en anderzijds de grote, schrijnende nood die er is bij veel mensen. Met name voor onze beperkte medemens zijn er bijna geen voorzieningen.

In 2018 heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Suriname en kwam zo in contact met Mirjam van Herwijnen. De manier waarop zij werkt -hulp bieden op lange termijn en daarbij vooral het stimuleren van mensen om zelf stappen te nemen- vind ik erg mooi. Dit is ook mijn motivatie om als secretaris in het bestuur van Romario mijn steentje bij te dragen.

 

Penningmeester: Alex Kamstra

Bijdrage volgt.

Lid: Jantine van de Bunt

In 2019 heb ik drie maanden vrijwilligerswerk gedaan bij Stichting Opo Doro in Suriname. Iets kunnen betekenen voor mensen met een handicap of die achter gesteld zijn in de maatschappij is waar ik blij van word in het leven; wat een bijzondere tijd is dat geweest! Een tijd waar ik na terugkomst nog veel aan denk. 

De gastvrijheid, het geweldige mooie land, de warmte als je uit het vliegtuig stapt, maar ook de armoede, de nodige hulp die ontbreekt; het heeft mij geraakt. Toen aan mij werd gevraagd om in het bestuur van Stichting Romario te komen, zei ik dan ook met plezier: ‘ja’! Om zo mijn steentje bij te dragen aan de hulpverlening aan mensen met een beperking in Suriname. Maar wel op manier die toekomst gericht is, zoeken naar duurzame oplossingen en het geloof dat de Surinamers dit werk zelf kunnen gaan dragen.