(+31) 657997784 contact@stichtingromario.nl

STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING  AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

Het bestuur

Het bestuur van Romario heeft drie leden. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester, secretaris. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk. Het bestuur vergadert meerdere keren per jaar. 

Hieronder stellen de bestuursleden zich voor:

Voorzitter: Ane de Vos

Mijn naam is Ane de Vos en woon in Nijkerk. Bijna mijn gehele werkzame leven werk ik al bij ontwikkelingsorganisaties en heb ook zelf in een aantal landen gewoond en gewerkt; vanuit mijn huidige werk bezoek ik regelmatig projecten in diverse landen. Ik heb in al die jaren geleerd dat mensen met een beperking het extra moeilijk hebben in landen die een crisis doormaken of waar veel armoede is: deze mensen staan bijna altijd achteraan in de rij of worden totaal ‘vergeten’ En dat voelt onrechtvaardig, niet eerlijk. Dan volgt er een Bijbelse oproep om om te zien naar onze naaste.

Wat mij heel erg aanspreekt in Stichting Romario is de visie dat niet wij – de Nederlanders– het voor de Surinamers zouden moeten oplossen, maar dat de Surinaamse bevolking met een Surinaamse stichting en ingebed in de Surinaamse maatschappij dit werk moeten gaan dragen: het gaat niet om ons, maar om lokale, duurzame oplossingen. Daar geef ik als voorzitter graag een bijdrage aan.

Secretaris: Jenneke Frens

Hoewel ik pas sinds 2020 bij Stichting Romario betrokken ben dateert mijn betrokkenheid bij Suriname van een eerder tijdstip. In 2012 ben ik voor mijn eindstage naar Suriname geweest. Ik werd geraakt door de manier waarop mensen het leven accepteren zoals het komt en anderzijds de grote, schrijnende nood die er is bij veel mensen. Met name voor onze beperkte medemens zijn er bijna geen voorzieningen.

In 2018 heb ik vrijwilligerswerk gedaan in Suriname en kwam zo in contact met Mirjam van Herwijnen. De manier waarop zij werkt -hulp bieden op lange termijn en daarbij vooral het stimuleren van mensen om zelf stappen te nemen- vind ik erg mooi. Dit is ook mijn motivatie om als secretaris in het bestuur van Romario mijn steentje bij te dragen.

 

Penningmeester: Alex Kamstra

Sinds medio 2019 maak ik deel uit van het bestuur van Stichting Romario. Samen met mijn gezin woon en werk ik in Nijkerk.

Mirjam en het werk van de Stichting ken ik al langer, omdat we deel uitmaken van dezelfde kerkgenootschap.

Ik draag het werk van de Stichting een warm hart toe omdat er in een land als Suriname veel armoede is waarbij het leven voor mensen met een beperking extra zwaar is omdat hulp of financiële middelen niet of nauwelijks worden geboden.

Ik heb in tegenstelling tot de andere bestuursleden zelf geen ervaring in hulpverlening of ontwikkelingswerk, maar op grond van wat de bijbel ons leert weet ik dat ook mensen met een beperking, in welke mate of hoedanigheid dan ook, unieke en waardevolle schepsels van onze hemelse Vader zijn.

Aan de hulp die geboden wordt voor de korte en de lange termijn lever ik als penningmeester graag een bijdrage aan.