(+31) 657997784 contact@stichtingromario.nl

STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

De missie van Mirjam in Suriname.

Ik ben Mirjam Sabajo- van Herwijnen en ik werk in Suriname.

In 2013 en 2015 ben ik 2 maanden in Suriname geweest en in 2016 ben ik ruim 5 maanden in Suriname geweest. Vanaf maart 2017 woon ik permanent in Suriname. 

Op dit moment zijn we in Suriname bezig met thuisbegeleiding bieden aan mensen met een lichamelijke en/ of verstandelijke beperking. Dit doen we onder de in Suriname ingeschreven Stichting Opo Doro Thuisbegeleiding. Ik begeleid zelf een aantal gezinnen om hierin ervaring op te doen. Daarnaast ben ik bezig met het opzetten van de organisatie. Sinds mei 2019 hebben we in de buurt van het centrum van Paramaribo een kantoorruimte van waaruit we de organisatie verder gaan uitbreiden.

Netwerken is een belangrijk onderdeel van ons werk. We zoeken bewust zoveel mogelijk de samenwerking met lokale organisaties.

Het is onze visie om steeds meer samen te werken met lokale mensen en hen te coachen om de thuisbegeleiding uit te voeren.

 

Ik noem een paar voorbeelden van de ondersteuning die ik heb geboden:

Hedwig (41), die door een ongeluk niet meer kon lopen en werkloos werd, werd voorzien van een goed bed. Slapen op de grond was daardoor niet meer nodig. Met coachingsgesprekken heb ik vervolgens bereikt dat Hedwig werk is gaan zoeken en heeft gevonden. Nu helpt Hedwig op zijn beurt weer, door andere mensen met een beperking te bemoedigen. Zie ook: A day in a life – Hedwig

Bij Romario thuis werd de badkamer zo aangepast dat hij niet meer op de grond hoefde te douchen. Zijn ouders zijn erg blij met de donaties vanuit Nederland. Zijn moeder zei: ‘allereerst dank ik God en daarna alle mensen die Romario ondersteunen.’

Verder ondersteun ik Ismaël sinds hij 1 jaar was, nu is hij 3 jaar. Hij is geboren met een ‘open ruggetje’ en heeft hierdoor een dwarslaesie. Deze handicap betekent veel voor het opgroeien van het kind en de aanpassingen die daarvoor nodig zijn. Ik voer gesprekken met de ouders om hen te helpen in het acceptatieproces en voorzie hen van de juiste materialen om Ismaël goed te kunnen verzorgen. Ismaël is gescreend door een psycholoog en aan de hand van lijsten met vaardigheden kom ik regelmatig bij hem om samen nieuwe vaardigheden te oefenen zodat zijn ontwikkeling zo min mogelijk achterstand op loopt. Hij heeft nu een rolstoel waardoor hij zichzelf voort kan bewegen en zijn we aan het kijken of hij, als hij 4 jaar wordt, naar het reguliere onderwijs kan gaan.

Mijn visie is om in de toekomst steeds meer samen te gaan werken met lokale mensen. De eerste stappen in deze samenwerking zijn inmiddels gezet. Het is echter van cruciaal belang om met mijn kennis en deskundigheid een basis te leggen voor dit werk, waarna lokale mensen dit steeds meer over kunnen gaan nemen. Mijn missie voor 2019 is om  mensen met een beperking te blijven bezoeken en te ondersteunen en te werken aan het leggen van contacten met nieuwe gezinnen.  Daarnaast wil ik mij ook inzetten voor de beeldvorming in de maatschappij van mensen met een beperking en het versterken van hun positie in de maatschappij.

Team

Als team in Nederland steunen wij de missie van Mirjam door te zorgen dat zij haar verblijf en werk in Suriname blijft volhouden. We komen regelmatig bij elkaar om diverse zaken te bespreken. Dit kunnen dingen zijn die gaan over communicatie, financiën, onderlinge toerusting en gebed.

Stichting Romario draagt zorg voor de projecten waar Mirjam bij is betrokken. Via de nieuwsberichten van Stichting Romario kunt u ook op de hoogte blijven van het werk van Mirjam in Suriname.

Tijdens de uitzending is er per maand een bedrag van 1600 euro nodig voor o.a. onderhoud en verzekeringen.

Wilt u de missie van Mirjam in Suriname steunen, geef uw gegevens dan door. Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun.

 

 

Ja, ik wil de missie van Mirjam in Suriname steunen!

Wilt u volgende gegevens aan ons doorgeven: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

En wilt u aan ons doorgeven hoe u de missie van Mirjam wilt ondersteunen:

-Nieuwsbrief Stichting Romario ontvangen per e-mail/ post
-Eenmalig financieel ondersteunen door een bedrag over te maken

van _________ euro

-Maandelijks financieel ondersteunen met een bedrag ______ euro, ingaande per _____________ (datum)

Geef de gegevens door via: contact@stichtingromario.nl

of per post:
Stichting Romario
Kamperzeedijk 35
8281 PB Genemuiden

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer: NL93 RABO 0150 4474 18 t.n.v. Stichting Romario.

U kunt Stichting Romario machtigen om periodiek een gift af te schrijven. Vult u hiervoor het machtigingsformulier in en stuur deze op naar bovengenoemd adres.