STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

Stichting Romario is vanaf 23 december 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur van Stichting Romario mag u uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Stichting Romario 
RSIN:853554250
Postadres:Kamperzeedijk 35
 8281 PB Genemuiden

Telefoonnummer Nederland:

Telefoonnummer Suriname:

(+31) 06 57997784

+597 8643907

Website:www.stichtingromario.nl
E-mail:contact@stichtingromario.nl

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

jaarplan 2020

jaarverslag 2020 St Romario

 

De financiële stukken worden gecontroleerd door een financieel adviseur, namelijk Belastingadviesbureau Van Herwijnen (www.belastingadviesbureauvanherwijnen.nl) te Nijkerk.

 Beloningsbeleid Stichting Romario

Fraudeprotocol Stichting Romario

Doelstelling en missie

Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van Jezus laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/ of wanneer de overheid niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk.

Voorzitter: Ane de Vos
Secretaris: Jenneke Frens
Penningmeester: Alex Kamstra                                                                  Lid: Jantine van de Bunt