STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT PROJECTEN IN SURINAME VOOR MINDER BEDEELDE MENSEN.

Stichting Romario is vanaf 23 december 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur van Stichting Romario mag u uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Stichting Romario 
RSIN:853554250
Postadres:Schoener 7
 3863 EW Nijkerk

Telefoonnummer Nederland:

Telefoonnummer Suriname:

(+31) 06 1983 8500

+597 8643907

Website:www.stichtingromario.nl
E-mail:contact@stichtingromario.nl

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

jaarplan 2020

jaarverslag 2019

 

De financiële stukken worden gecontroleerd door een financieel adviseur, namelijk Belastingadviesbureau Van Herwijnen (www.belastingadviesbureauvanherwijnen.nl) te Nijkerk.

 

Fraudeprotocol Stichting Romario

Doelstelling en missie

Stichting Romario stelt zich ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van Jezus laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/ of wanneer de overheid niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk.

Voorzitter: Ane de Vos
Secretaris: Jenneke Frens
Penningmeester: Alex Kamstra
Lid: Bea Oosterhuis
Lid: Jantine van de Bunt

Heeft een vraag of wilt u graag meer informatie over Stichting Romario? Vult u het onderstaand formulier in en wij nemen zsm contact met u op! 

Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Contactgegevens Nederland:

Stichting Romario
Postadres: Schoener 7, 3863 EW Nijkerk

Telefoon secretariaat: (+31) 06 1983 8500

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

* indicates required