(+31) 657997784 contact@stichtingromario.nl

STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

Stichting Romario is vanaf 23 december 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als donateur van Stichting Romario mag u uw giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Algemene gegevens

Stichting Romario
RSIN: 853554250
Postadres: trekvaart 15
8271 AA IJsselmuiden
Telefoonnummer Nederland:
Telefoonnummer Suriname:
(+31) 06 57997784
+597 8643907
Website: www.stichtingromario.nl
E-mail: contact@stichtingromario.nl

 

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Stichting Romario – Jaarverslag 2022

De financiële stukken worden gecontroleerd door een financieel adviseur, namelijk Belastingadviesbureau Van Herwijnen (www.belastingadviesbureauvanherwijnen.nl) te Nijkerk.

Beloningsbeleid Stichting Romario

Fraudeprotocol Stichting Romario

Doelstelling en missie

Stichting Romario stelt zich ten doel om te ondersteunen in de zorg aan mensen met een beperking. De missie van Stichting Romario is om vanuit naastenliefde en Bijbels perspectief, kwetsbare mensen te laten opbloeien en hen een nieuwe kans te bieden en daarin de liefde van Jezus te laten zien: elk mensenleven heeft waarde.

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren.

De stichting richt zich op het werven van fondsen en het mogelijk maken dat anderen de zorgactiviteiten uitvoeren; de stichting voert zelf geen zorgtaken uit.

Stichting Romario doet haar werk vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding.

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. De bestuurders krijgen geen beloning voor hun werk.

Voorzitter: Ane de Vos
Secretaris: Jenneke Frens
Penningmeester: Susan van Renssen