(+31) 657997784 contact@stichtingromario.nl

STICHTING ROMARIO

 STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT DE HULPVERLENING AAN MENSEN MET EEN BEPERKING IN SURINAME

Missie

De missie van Stichting Romario is om vanuit naastenliefde en Bijbels perspectief, kwetsbare mensen te laten opbloeien en hen een nieuwe kans te bieden en daarin de liefde van Jezus te laten zien: elk mensenleven heeft waarde.

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren.

De stichting richt zich op het werven van fondsen en het mogelijk maken dat anderen de zorgactiviteiten uitvoeren; de stichting voert zelf geen zorgtaken uit.

Stichting Romario doet haar werk vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding.

 

Visie

Onze visie is om in Suriname een duurzaam systeem van thuisbegeleiding op te zetten en uit te rollen, voor mensen die leven met een beperking; dit willen wij bereiken door het ondersteunen van projecten van de lokale stichting Opo Doro thuisbegeleiding en ondersteunen van de professionele staf, en in samenwerking met andere lokale actoren.