STICHTING ROMARIO

STICHTING ROMARIO ONDERSTEUNT PROJECTEN IN SURINAME VOOR MINDER BEDEELDE MENSEN.

Missie

 

De Stichting heeft ten doel om vanuit naastenliefde en een Bijbels perspectief, waarde toe te voegen aan menselijke levens. De Stichting wil mensen een nieuwe kans bieden en de liefde van Jezus laten zien. De activiteiten van de Stichting zijn gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen. Dit kan zijn in Nederland, maar ook daarbuiten. De Stichting wil zorg en hulp mogelijk maken wanneer mensen daar zelf niet toe in staat zijn. Bijvoorbeeld door gebrek aan financiële middelen, gebrek aan inzicht in mogelijkheden en/of wanneer de overheid niet voorziet in de hulp die nodig is, en voorts al het geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

 

Visie

Stichting Romario is een christelijke stichting met de Bijbel als inspiratiebron. Op die manier willen we in navolging van Jezus Christus meebouwen aan de groei van gerechtigheid, vrede en liefde in deze wereld.

Stichting Romario wil mensen dichter bij elkaar brengen door noden en behoeften van individuele personen en groepen onder de aandacht te brengen van mensen die hen willen ondersteunen. Vrijwilligers kunnen hun talenten inzetten door hier een bijdrage aan te leveren.

Stichting Romario doet dit vanuit een respectvolle, betrokken en enthousiaste houding.

Onze visie op armoedebestrijding

Stichting Romario ondersteunt minder bedeelde mensen, mensen die in armoede leven. Maar wat bedoelen we als we het over armoede hebben? We denken hierbij vaak al snel aan het gebrek aan geld en materialen. Dat dit maar een deel van de waarheid is zien we als we vanuit een bijbels perspectief naar armoede gaan kijken.

In Jesaja 61:1-2 en Lucas 4:18 staat: ‘… Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden…’ Wie bedoelde Jezus toen Hij het had over ‘armen’? Kwam Hij naar de aarde alleen voor de mensen die geen geld en spullen hadden?

God had de wereld goed en mooi geschapen. Ieder leefde in harmonie met elkaar. Maar nu kennen we veel gebrokenheid, ook in relaties, er gaat van alles mis en dat wijst op gebroken relaties, ja zelfs op de afwezigheid van die relaties. Deze afwezigheid van relaties en het niet tot volle recht kunnen komen van de mens, geschapen naar Gods beeld, zien wij als armoede. Armoede in de zin van relaties die niet werken, mensen die niet gewaardeerd worden, mensen die niet hun gaven kunnen inzetten voor God, het gebrek aan vrede.

Armoede is dus niet alleen de afwezigheid van bepaalde middelen, het is het gebrek aan vrede in de ruimste zin van het woord.

Het antwoord op die armoede en gebrokenheid is Christus!

In Efeze 2:4, 5 staat ‘Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered!’

Door zijn opstanding uit de dood hebben wij het Leven, eeuwige vrede, terug gekregen. We mogen kinderen van God zijn en onze gaven en talenten inzetten voor Gods Koninkrijk! We moeten dus niet werken aan materiële armoede maar aan geestelijke armoede: herstel van gebroken relaties, mensen Gods liefde laten zien door hen te stimuleren om hun gaven en talenten in te zetten om te kunnen schitteren in Gods Koninkrijk.

Hierin wil Stichting Romario een verschil maken.

Armoedebestrijding: hoe dan wel?
Het doel van armoede bestrijding is niet om alle mensen tot de sociale middenklasse te brengen of dat iedereen genoeg middelen heeft.

Het doel is het herstellen van mensen en de situaties waarin ze leven om hen zelf te laten ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en wat ze zelf kunnen doen om hun situatie te verbeteren.
Mensen hebben altijd mogelijkheden. Ze moeten alleen nog maar tot uiting worden gebracht. Dat vraagt tijd, geduld maar vooral het geven van ruimte om te kunnen ontwikkelen.

Centrale vraag bij onze ondersteuning is dus niet ‘wat heb je nodig?’ maar ‘wat heb je te bieden?’. Welke gaven en talenten heb je om in te zetten voor jou en je naaste omgeving? Wij willen geen dingen doen voor de mensen die ze zelf kunnen!

Werkzame elementen hierbij:
-Ontwikkeling en vernieuwing van binnenuit en bottom-up
-Focus op capaciteiten in plaats van op problemen en tekortkomingen
-Initiatieven met weinig tot geen hulp van buitenaf
-Erkennen en voortbouwen op bestaande en informele netwerken
-Het tot stand brengen van nieuwe sociale relaties
-Representatief leiderschap en vertegenwoordiging in de gemeenschap
-Methode aangepast op de specifieke gemeenschap
-Een combinatie van kleine snelle resultaten en ontwikkeling op de lange termijn

Heeft een vraag of wilt u graag meer informatie over Stichting Romario? Vult u het onderstaand formulier in en wij nemen zsm contact met u op! 

Je gegevens

Vertel ons hoe we contact met je kunnen opnemen.


Hoe kunnen we helpen?

Stel gerust een vraag of laat eenvoudigweg een reactie achter.


Contactgegevens Nederland:

Stichting Romario
Postadres: Schoener 7, 3863 EW Nijkerk

Telefoon secretariaat: (+31) 06 1983 8500

Aanmelden voor onze nieuwsbrief

* indicates required